top of page
PassePartout_01.jpg
NEPAL_team.jpg

NEPAL

Raju Thapa is een Nepalese zanger en gitarist uit Darjeeling. Hij heeft een repertoire van authentieke Nepalese folk- en klassieke Bollywood nummers maar creëert ook eigen werk, dat meer dan eens geïnspireerd is door de machtige Himalaya in zijn thuisland.

Hij is ook, als een van de vroege leden, nauw betrokken bij het Genste multiculturele muziekcollectief The Boat Band.

 

Daar leerde hij multi-instrumentalist en drijvende kracht achter het project Thomas Noël kennen. Die laatse is bekend van o.a. The City’s Song en zijn vele fusion- en muzikale uitwisselingprojecten met muzikanten vanuit alle uithoeken van de wereld. De perfecte partner-in-crime voor dit Passe-Partout project. Percussionist Wim Ricour, eveneens lid van The Boat Band, vervoegde het tweetal met zijn kleurrijke percussie.

 

De “Nepalese groep” experimenteerde met de traditionele Sarangi uit Nepal om zo de muzikale smaak van het hooggebergte tot leven te wekken.

 

Teksten

Gij zijt een bloem, een lichte roode bloem 

in donkre kamer 's nachts, een bloem, een bloem–

vèr òm der stede opschokkend gedoem,

dicht òm der stilte suiskokend gesoem–

een lichte roode bloem, een witte bloem.

 

Gij zijt mijn hart, mijn eenzaam levend hart, 

de daden van mijn lijf slaan rondom hard, 

wreed klaterende stem veinst vreugd en smart, 

bliksemt mijn lijf, maar binnen is 't al zwart–

eenzaam in mij leeft gij, mijn levend hart.

 

Gij zijt zoo donker en toch vlak bij mij–

een bloem voor oogen en een hart in mij–

ik zoek te zeggen hoe 'k verlangen lij.


 

tekst: Herman Gorter
 

You are a bloom, a light red bloom

in dark room at night, a bloom, a bloom – 

far away from the city’s juddering doom

Close to the silence’s simmering zoom –

A light red bloom, a white bloom.

 

You are my heart, my lonely living heart,

the deeds of my flesh strike round me hard

cruel splashing voice feigns joy and smart,

my body flashes, but within it’s all swart – 

lonely you live in me, my living heart.

 

You are so dark and yet close to me – 

A bloom for eyes and a heart in me – 

I try to say how desire strikes me.Vertaling naar het Engels: Paul Vincent

Himalaya (Mountain)

A scarf of pure white snow
Hangs down from its head to its feet,
Cascades like strings of pearls
Glisten on its breast,
A net of drizzling cloud
Encircles its waist like a gray woolen shawl:
An astounding sight, still and bright,
Our blessed Himalaya.

Yaks graze fine grass on its steepest slopes,
And muskdeer spread their scent divine,
Each day it receives the sun's first embrace:
A pillar of fortune, deep and still,
Our blessed Himalaya.

It endures the blows of tempest and storm,
And bears the tumult of the rains;
Onto its head it takes the burning sun's harsh fire,
For ages past it has watched over Creation,
And now it stands smiling, an enlightened ascetic,
Our blessed Himalaya.

Land of the Ganga's birth,
Holy Shiva's place of rest,
Gauri's jeweled palace of play,
Our blessed Himalaya.

It nurtures mines of precious gems,
And gives pure water, sweet as nectar,

And they say it still contains
Alaka, the Yaksha's capital;
Is full of thoughts of heaven,
Thus bright with light and wealth,
Our blessed Himalaya.

tekst: Kabi Shiromani Lekhnath Paudyal

Himalaya (Berg)

 

Een sluier van zuiver witte sneeuw
Hangt van zijn hoofd tot zijn voeten
Watervallen als parelsnoeren
glinsteren op zijn borst,
Een web van sijpelende wolken
omringt zijn middel als een grijze wollen sjaal:
Een verbluffend gezicht, roerloos en licht,
Onze gezegende Himalaya.

Jaks grazen mals gras op zijn steilste hellingen,
En het muskushert verspreidt zijn goddelijke geur,
Elke dag ontvangt hij de eerste streling van de zon,
Een diepe, stille zuil van geluk,
Onze gezegende Himalaya.

Hij doorstaat de gesel van onweer en storm,
En verdraagt het rumoer van de regen;
Zijn hoofd staat bloot aan het felle vuur van de zon,
Eeuwen en eeuwen zag hij uit over de Schepping,
En nu glimlacht hij, een verlichte asceet,
Onze gezegende Himalaya.

Land waar de Ganges ontsprong,
Rustplaats van de heilige Shiva,
Gauri’s met juwelen verfraaid speelpaleis,
Onze gezegende Himalaya.

Hij koestert groeven met kostbare edelgesteente,
En schenkt zuiver water, zoet als nectar,

En Alaka zou er nog altijd liggen,
de hoofdstad van de Yaksha’s;
Vervuld van hemelse gedachten
Schittert hij van licht en pracht,
Onze gezegende Himalaya.

 

vertaling uit het Engels: Katelijne De Vuyst

Waarom deze teksten? 

Raju heeft een grote liefde voor de natuur en geniet ervan om de schoonheid ervan te beschrijven. De Nepalese tekst is een hommage aan de Himalaya en de hoogste berg ter wereld, de Mt. Everest. We zijn gezegend met de Himalaya. Het gedicht is geschreven door Shiromani Lekhnath Paudyal, vertaald naar het Engels door Michael James Hutt en vanuit het Engels omgezet naar het Nederlands door Katelijne De Vuyst.

 

"There is only one religion, the religion of love", zei Swami. Die liefde, die de wereld doet draaien, kan op verschillende manieren uitgedrukt worden.  De tekst 'You are a Flower' beschrijft de pure en onconditionele liefde. Een man ziet zijn partner als een kleurrijke bloem, vervuld van een pure schoonheid die ook zijn omgeving mooier maakt. De oorspronkelijke tekst is van de hand van Herman Gorter en werd vertaald naar het Engels door Paul Vincent. Raju Thapa zette het gedicht om naar het Nepalees.

bottom of page